ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Admission 2018-19 -Circulars

Diploma Admissions Portal

Date
DTE Order No.
Subject
13-08-18 DTE/513/ACM(2)/2017-18 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಆಫ್-ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
02-08-18 DTE/27/ACM(2)/2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಂಬಂಧ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
01-08-18 DTE 513 ACM(2) 2017-18 Offline 2nd year Diploma Admission (ITI) notification for Govt and Aided polytechnics
01-08-18 DTE 513 ACM(2) 2017-18 Offline 1st year Diploma Admission notification for Govt and Aided polytechnics
    Seat selection schedule for Diploma admission-Continued Extended Amission round
    Seat selection schedule for Diploma admission-Final Extended Amission round
21-07-18 DTE 513 ACM(2)/2017-18 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ -ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಕಟಣೆ
19-07-18 DTE 06 ACM(2)/2018-19 ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
    Diploma Admission notification 2018-19 for Govt and Aided Polytechnics for unfilled seats
13-07-18 DTE/07/ACM(2)/2018-19 Date extension for Admission to diploma in Librairy Science
    Fee structure for 1st year students in Govt/Aided polytechnics
10-07-18 DTE/513/ACM(2)/2017-18 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೊರ್ಸ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ
11-06-18 DTE/513/ACM(2)/2017-18 ಪ್ರಥಮ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
    Seat selection schedule for First year Admission round -3,4 and final round 5 for the year 2018-19
    ITI lateral entry seat selection schedule for Admission round -2 for the year 2018-19
    Diploma Revised Fee structure for the year 2018-19
    Second Round Seat Selection schedule for Diploma Admission 2018-19
26-06-18 DTE/24/ACM(2)/2018-19 Post diploma courses admission notification for 2018-19
    Seat selection schedule for ITI lateral entry 2nd/Sem year Diploma admission 2018-19
    Provisional ITI lateral entry 2nd/Sem year merit list 2018-19
    ITI based Diploma admission to 2nd year Notification for Private Polytechnics
    Date extension for applications in JSSPD Polytechnic
    Draft seat Matrix for Diploma Admissions-2
    Draft seat Matrix for Diploma Admissions-1
    ITI based Diploma admission to 2nd year Notification , Application form and Schedule for Govt and Aided Polytechnics
    Date extension for application in Govt. Evening polytechnics
    First Round Seat Selection schedule for Diploma Admission 2018-19
    Corrigendum to admission to Evening Diploma in KPT,Mangalore
    Evening Diploma Application Date Extension in Govt.Polytechnics2018-19
    Revised Diploma Admission Time Table 2018-19
    Diploma Application date Extension
    Information to students on Diploma Admission Application Fee
    Information to All Principals on Diploma Admission Application Fee
   

Diploma Admission Brochure 2018-19

Diploma Admission notification 2018-19 for Govt & Aided Polytechnics

Diploma Admission Tentative Schedule

   

Diploma Application form - SSLC Based

Application and Admission notification for Library Science
Application and Admission notification for 18-19 for Govt /Aided Diploma Evening