ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ


Recent Circulars

Date
DTE Order No.
Subject
12-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ವಿ2 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (2) 2018-19 MCE, ಹಾಸನ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡವರ ಪಟ್ಟಿ
10-12-18 DTE/425/ACM(2) 2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ
10-12-18 DTE/425/ACM(2) 2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಐ‌ಟಿ‌ಐ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ
11-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /67 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(7 )2017 ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಧಾನ ಸಭೆ /ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಮತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    BSNL Regional Telecom Training Centre , ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Inplant ಟ್ರೈನಿಂಗ್ (ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ತರಬೇತಿ )-ಮಾಹಿತಿಯನ್ನುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು.
11-12-18 DTE/20/ACM(2) 2017-18 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
10-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /30 /ಇಎಸ್‌ಟಿ(6 )2018 ಎಲ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಿಜ್ವಾನ್ ಆರ್ಷದ್ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತೀ ತುರ್ತು
06-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 43 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2018 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2005 ರ ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
08-12-18 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್2/2018 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 14
10-12-18 DTE/424/ACM(2) 2018-19 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ 02.04.ಮತ್ತು 06 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ
07-12-18 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /07/ಇ‌ಪಿ‌ಎಸ್/2018 ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ
06-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 06 ಡಿ‌ವಿ‌ಪಿ (1) 2018 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ನವೆಂಬರ್ 18 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
07-12-18 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್2/2018 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13
06-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /138 /ಇಎಸ್‌ಟಿ 2(B )2018-19 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ/ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಅತೀ ತುರ್ತು ಇಂದೇ 07-12-18
04-12-18 ಇಡಿ‌ /209/ಬಿ‌ಇಸಿ 2018 ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋರ್ಸ್ ಬೋಧಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ , ನವದೆಹಲಿ ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
05-12-18 DTE 01 stores 2018 2018-19 ನೇ ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
05-12-18 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್2/2018 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12
01-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 34 ಜಿ‌ಆರ್‌ಟಿ (2) 2018 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನವೆಂಬರ್ 2018 ಮಾಹೆ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
04-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ವಿ2 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (2) 2018-19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
04-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ವಿ2 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (2) 2018-19 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ವಿಷಯ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
04-12-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ 01 ವಿ2 ಸಿ‌ಡಿ‌ಸಿ (2) 2018-19 ಬಿ‌ವಿ‌ವಿ‌ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಭೇತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಟ್ಟಿ
03-12-18 ಬಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಇ‌ಸಿ‌ಎಸ್2/2018 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 11
    ಅಕ್ಟೋಬರ್ -ನವೆಂಬರ್ 2018 ಇ -ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್
23-11-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /01/ಎಸ್‌ಸಿ‌ಎಚ್ (2) 2018-19 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
01-12-18 BTE/03/ECS (1)/2018 ಇ &ಇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
01-12-18 BTE/03/ECS (1)/2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿದ್ದತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
30-11-18 ಡಿ‌ಟಿ‌ಇ /೬೭ /ಇಎಸ್‌ಟಿ (೭ )೨೦೧೮ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
01-12-18 BTE/01/ECS2/2018 ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10
30-11-18 BTE/45/ECS(3)/2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ11
    ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ10
  15CE33T ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕುರಿತು
    ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಎಎಫ್ ನೇಮಕಾತಿ rally ಕುರಿತು
22-11-18 DTE/42/ACM(1) 2016-17 ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 8
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ9
  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 7
   

ನಿರಾಕ್ಷೇಪನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

    ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮಾಹೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೇತನ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
    25 ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 6
    ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 01-07-2019 ರಿಂದ 30-06-2020 ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನೀವ್ರತ್ತಿ ಹಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
    ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು
    ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
   

ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 5
    ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ DTE umbrella ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗೆ
    ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿತೆಕ್ಕಿಕ್ , ಮ್ಯೆಸುರು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಟಿ.ಆರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 4
    ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 3
    ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ, ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಡ್ ಗಳ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಕೆ 2203-00-105-0-01-034ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
    ಸರ್ಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಕಾಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
20/11/2018   ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು
  ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ booklets ಕವರ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಕವರ್ ಗಳನ್ನು ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
    ಎಂ.ಸಿ.ಇ ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿ TEQIP- Phase IIIನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ 06ನೇ ಪರಿಷ್ರ್ಕ್ಮತ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ
    ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ನ್ಯಷನಲ್ ಪಾವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ ಇನ್ಪ್ಲಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಭಾಗ್ಗೆ
  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 2
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ8
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ7
  20-11-2018ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ6
    ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ / ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊದಿರುವವರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ5
  ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಶನ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1
    ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ4
14-11-18 DTE 101 SPS(1) 2018 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯರೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ3
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
    42ನೇ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ 2018
    ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ2
  ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ1
    ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ Oct 2018 ಮಾಹೆ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ದಿನಾಂಕ 12-11-2018 ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ
05/11/2018 BTE 45 ECS(3) ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    ಮತದಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ದೆ
    DTE ರಾ ಸ್ವ ಸೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017-18
    AICTE ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೂಲೈ 2018
    2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೊರ್ಸುಗಳಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12 ಮತ್ತು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೊರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಐ‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.
    ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ
    ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ
    ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
   

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

    ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ
31-10-18 BTE 03 ECS(1) ರಾಜ್ಯದ 3 ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು 2 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯೂ‌ಪಿ‌ಏ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
    ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ದಿನಾಚರಣೆ
    ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಭಿರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ
    ಜಾಗೃತ ಅರಿವು ಸಾಪ್ತಾಹ
04-10-18 DPAR 73 SRS 2018 ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ಥಿತರರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವೃಂದದ ಪರಿಶ್ರ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿ / ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ಷಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
25-09-18 DPAR 09 ARB 2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ವ್ಯವಹಾರ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ
    ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಬಂದಿತ ಸುತ್ಥೋಲೆಗಳು
22-10-2018 DTE 01 V2 CDC(2) 2018-19

FDP-133 STTP on "Professional Practice" Additional list

12-10-18 FD 21 SRP 2018 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
22-10-18 DTE 08 ATS(1) 2018 ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
22-10-2018 DTE 01 V2 CDC(2) 2018-19

FDP-133 STTP on "Professional Practice"

    BTE Board meeting on 25/10/2018
    Provisional Timetable for Diploma Exams Nov-2018 is uploaded in BTELinx
    Last date for Diploma Exam Fee
12-10-18 DTE 55 EST 7 2018-19 01-07-19 ರಿಂದ 30-06-20 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
10-10-18 DTE NSS 13 workshop 2017-18

One Day workshop For NSS Officers

10-10-18 DTE 902 EST 9 2018 To Maintain Roaster Point Register
20-09-18 DTE 47 RIP 2018 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
    September 2018 e-News letter
    Inclusion of Inplant Internship training for CS and IS - Syllabus updated in Curriculum page
    Examination staff of 2017 and 2018 to be present in BTE
    Deputing staff for Exam duty
    FDP-118 ಮತ್ತು 119 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
    Salary for Aided Engg Colleges for Sept 2018 -2
    Salary for Aided Engg Colleges for Sept 2018 -1
    Pay scale correction for Non-teaching staff of Aided Institutes
    STTP on "Developing Professional Ethics, Values and Communication skills"
    Diploma Exams Board Meeting
    NOC for attending BWSSB recruitement
    QP Indent for 2018 Nov-Dec Diploma Exams
    Update Candidate list for 2018 Nov-Dec Diploma Exams
23-08-18 CEG/31/KRDH/2017 ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ
20-09-18 DTE 47 RIP 2018 ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯವಸಾಯ & ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಗೋಕುಲಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
27-09-18 BTE/01/ECS(2)/2018 ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ಕರಡು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ
26-09-18 DTE 01 EST(9) 2018 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
26-09-18 DTE/NSS/05/IDP/2018-19 Nation-wide competion for students on laws related to Women
26-09-18 DTE 01 CDC V2 (2) 2018-19 FDP-111 ಮತ್ತು 115 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
17-09-18 BTE/134/ECS(3)/2017 ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2009 ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ 05 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ CASP ಲ್ಯಾಬ್ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
25-09-18 DTE/NSS/CA(01)/2013-14

NSS ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ

25-09-18 DTE/NSS/CA(01)/2013-14

NSS ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ

    Training on GST for DDOs at Silver Jubilee Bhavan, Race Course Road, Bangalore
25-09-18 BTE 05 E-bill(3)/2018-19 ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID Register ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-3
24-09-18 DTE 01 CDC V2 (2) 2018-19 ECB-01 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
24-09-18 DTE/NSS/Activities/05/2017-18

ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಕ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು

18-09-18 DTE/01/ V2 CDC(2)2018-19 "e-Waste Awareness Program " Approval List
22-09-18 DTE/NSS/Activities/05/2017-18

ಮತದಾನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

20-09-18 DTE/NSS/Activities/05/2017-18

NSS ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20-09-18 DTE 06 DVP(1) 2018 ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ವಂತ/ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾದುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು
18-09-18 DTE/01/ V2 CDC(2)2018-19 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ "e-Waste Awareness Program "ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
18-09-18 DTE 03 EST(9) 2018 ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ SDA ಇವರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
19-09-18 BTE/01/ECS(2)/2018 ನವೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
18-09-18 DTE 06 stores 2018 Konica Minolta C220 printer (xerox) ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೋನರ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ ಬಗ್ಗೆ
18-09-18 DTE/NSS/Activities/05/2017-18

ಸ್ವಚ್ಚತೆಯೇ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

17-09-18 DTE/01/ V2 CDC(2)2018-19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ
14-09-18 DTE 86 EST(7) 2017 ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಬಗ್ಗೆ
17-09-18 DTE/06/LRDC/2018-19 ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ students page ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
14-09-18 DTE/31/SPS(1) 2018 Submit admission details of circular DTE/31/SPS (1) 2018 dated 14/09/18 in the Excel form and send details to sps.dte@gmail.com
17-09-18 DTE 01 CDC V2 (2) 2018-19 FDP-103 ಇಂದ 109 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
17-09-18 BTE/03/ECS(1)/2018 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
17-09-18 BTE/01/ECS(2)/2018 ನವೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ
06-08-18 DTE 33 BLD 2015 ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದನ್ವಯ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    Dasara visit must for college students
14-09-18 DTE/31/ACM(1) 2018 Govt & Aided Polytechnics & Engineering Colleges to submit Admission Details
05-09-18 DTE 07 DEQ(1) 2018 Punishment Order of Mr Gajendra Singh, Selection Grade Lecturer, WPT Bangalore
15-09-18 BTE/01/0ECS(2)/2018 2018-19 November/December Exam Board meetings
10-09-18 DTE/42/EST(1)a/2018 Yuva Red Cross Nodal officer
10-09-18 DTE/29/EST(5)/2018 Hydrabad-Karnataka SDA Counselling
11-09-18 DTE 01 CDC V2 (2) 2018-19 FDP-97 & 102 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
10-09-18 DTE 06 DVP(1) 2018,(1),(2) ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ August 18 ಮಾಹೆಯ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ
    August 2018 e-News letter
07-09-18 DTE 01 CDC V2 (2) 2018-19

AITAM ಬೆಳಗಾವಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ

07-09-18 DTE/12/ACM(1) 2018-19 KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-9
07-09-18 DTE/12/ACM(1) 2018-19 KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-8
07-09-18 DTE/NSS/Activities/05/2017-18

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಕಾಗೊ ಉಪನ್ಯಾಸದ 125 ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

    Student Solar Ambassador Workshop-2018
06-09-18 DTE/12/ACM(1) 2018-19 KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-7
05-09-18 DTE 31 GRT(2) 2018 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ August 18 ಮಾಹೆ ಸಹಾಯನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ
05-09-18 DTE 01 CDTP/ 2017-18 2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ CDTP ಯೋಜನೆಯ Utilization Certificate ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
    Status of Tender in e-Procurement Portal for Group D /Security in Govt. Engineering colleges / Polytechnics /JTS Institutions
    AICTE mandates- Academic Reforms in TEQIP-III
03-09-18 DTE 01 CDC V2 (2) 2018-19 FDP-95 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ
    DRDO Entry test-2018:CEPTAM-09/STA-B
    Principals of all Govt/Aided/Private Engineering Colleges/Polytechnics and the staff of Directorate are hereby informed to attend Teachers day celebration at Jnanajyothi Auditorium, Central College campus, Bangalore
    Teachers Day Celebrations Circular and Invitation
01-09-18 DTE/12/ACM(1) 2018-19 Govt. and Aided Polytechnics Admission Approval of First & Third Semester
01-09-18 DTE/2/ACM(1) 2018-19

Private Polytechnics Admission Approval of First & Third Semester

    Promotion / Demotion of Group B & C Staff
19-01-18 DTE/96/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗ್ರೇಡ್-1
11-01-18 ED/197/DTE/2017 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು/ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
19-01-18 DTE/93/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ )
19-01-18 DTE/94/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ
19-01-18 DTE/93/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ನಾನ್-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ -1, ಗ್ರೇಡ್-2 ಮತ್ತು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
19-01-18 DTE/97/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಗ್ರೇಡ್ -2 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
19-01-18 DTE/99/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
19-01-18 DTE/98/EST(1) A/2017-18 ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ -ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
Final Seniority - Foremen
Final Seniority - Instructor
Final Seniority - Asst Instructor
Final Seniority - Mechanic
Final Seniority - Driver and Physical Instructor
Final Seniority - Helper
Final Seniority - SDA & STENO
Final Seniority - FDA
Final Seniority - Superintendent
Final Seniority - Registrar
Final Seniority - HOD - Non Engineering
Final Seniority - Non Engineering