ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು 82 ಸರ್ಕಾರಿ, 44 ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು 170 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು, 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು 9 ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 6 ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

DTE Studio Channel

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ 2018-19new

HireMee Registration Link


cmks1

e e gi sh e

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ದಿನಾಂಕ 12-11-2018 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

ದಿನಾಂಕ 12-11-2018 ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ನವೆಂಬರ್ -ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಗ್ರಾಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕೊರ್ಸು ವಾರು ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ನೊವೆಂಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

Nov/Dec 2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗ

ಮತದಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ದೆ

DTE ರಾ ಸ್ವ ಸೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017-18

AICTE ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಜೂಲೈ 2018

2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೊರ್ಸುಗಳಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ 2011-12 ಮತ್ತು 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೊರ್ಸುಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಐ‌ಐ‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಜ್ಯದ 3 ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು 2 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯೂ‌ಪಿ‌ಏ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ದಿನಾಚರಣೆ

ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಭಿರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜಾಗೃತ ಅರಿವು ಸಾಪ್ತಾಹ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ (ವ್ಯವಹಾರ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ಥಿತರರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವೃಂದದ ಪರಿಶ್ರ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿ / ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ರಚಿಸಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ಷಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಬಂದಿತ ಸುತ್ಥೋಲೆಗಳು

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

FDP-133 STTP on "Professional Practice" Additional list

ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಶಿಶಿಕ್ಷು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು

NOC of Harish Kumar

FDP-133 STTP on "Professional Practice"

BTE Board meeting on 25/10/2018

Provisional Timetable for Diploma Exams Nov-2018 is uploaded in BTELinx

Last date for Diploma Exam Fee

01-07-19 ರಿಂದ 30-06-20 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರ ವಿವರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ

ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ರೋಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ಇ-ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್

CSE ಮತ್ತು ISE ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ -ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರಭೇತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -Syllabus updated in Curriculum page

2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳು BTE ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೌಕರರ ನಿಯೋಜನೆ

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಬಗ್ಗೆ

FDP-118 ಮತ್ತು 119 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

"Developing Professional Ethics, Values and Communication skills"ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

2018 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ

ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯವಸಾಯ & ಇತರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಗೋಕುಲಂ, ಮೈಸೂರು ಇವರ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ಕರಡು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ

FDP-111 ಮತ್ತು 115 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ 2009 ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ 05 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ CASP ಲ್ಯಾಬ್ ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

NSS ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರಗಳ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ

NSS ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ

Training on GST for DDOs at Silver Jubilee Bhavan, Race Course Road, Bangalore

ECB-01 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID Register ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-3

ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೈಕ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು

"e-Waste Awareness Program " ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಅನುಮತಿ ಪಟ್ಟಿ

ಮತದಾನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ

NSS ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸ್ವಂತ/ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ ಮಾದುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

AICTE DA arrears enabled from Jan to July 2018 in HRMS. Regenerate and approve

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ "e-Waste Awareness Program "ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ SDA ಇವರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನವೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

Konica Minolta C220 printer (xerox) ಯಂತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೋನರ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ವಚ್ಚತೆಯೇ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ನಿವಾರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಬಗ್ಗೆ

ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ students page ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ DTE/31/SPS (1) 2018 ದಿನಾಂಕ 14/09/18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ sps.dte@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು

FDP-103 ಇಂದ 109 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ನವೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದನ್ವಯ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಭೇಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ , ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, WPT ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ದಂಡನಾದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿದ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ

ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕೆ‌ಪಿ‌ಎಸ್‌ಸಿ ಇಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ (HK ಪ್ರದೇಶದ ) SDA ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್

FDP-97 & 102 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ಇ -ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್

AITAM ಬೆಳಗಾವಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-9

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-8

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಕಾಗೊ ಉಪನ್ಯಾಸದ 125 ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೌರ ರಾಯಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ -2018

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-7

2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ CDTP ಯೋಜನೆಯ Utilization Certificate ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು / ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ / ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇ-ಪ್ರೋಕ್ಯುರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ / ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಥಿತಿ

ಏ‌ಐ‌ಸಿ‌ಟಿ‌ಇ ಮ್ಯಾಂಡೆಟ್ಸ್ -Academic Reforms in TEQIP-III

FDP-95 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

DRDO Entry test-2018:CEPTAM-09/STA-B

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಬಗ್ಗೆ

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-6

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-5

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-4

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ/ವದಂತಿಗಳ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಸಂದರ್ಶನ/ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-3

ಸಿ‌ಸಿಟೆಕ್ ಉಪಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು

ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

FDP-90 ಮತ್ತು 92 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ 6 ನೇ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-2

KEA ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು /ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ-1

ರಾಜ್ಯದ 21 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 03 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

MCE ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟ್ಟಿ

SC/ST ಜಾತಿ /ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ

ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದ ಆಲ್ ಬೆಂಡಾಜ್ಹೋಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕೊಡಗಿಗೆ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾದ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು

ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಜರೂರು

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google format ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ

ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಾಸನ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

FDP-80 ರಿಂದ 87 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಹಸಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮುಗಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ತರಬೇತಿ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "42 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು-ಜರೂರು

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಕಟ್ಟಡ ದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ /ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ Off-Line ಪ್ರವೇಶ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಅತಿ ಜರೂರು

All the GECs/GPTs may update IT facilities through the link sent to Principals mail-Urgent

"ಸದ್ಭಾವನಾ ದಿನ " ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

NITTTR ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

FDP-73 ಮತ್ತು FDP - 77 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

FDP-73 ರಿಂದ 77 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID Register ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-2

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಆಫ್-ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

01-07-19 ರಿಂದ 30-06-21 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪಟ್ಟಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ List

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

NSS ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸಂಬಂಧ ಖಾಲಿ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

FDP-68 ರಿಂದ 72 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಜುಲೈ 2018 ಇ -ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್

Thank you mail from ILO team

C-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

C-15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸೂಚಿ-ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ/ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

2018ರ ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ದಿನಾಂಕಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೋಧಕ/ಭೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರ ದತ್ತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಿಂದಿರಿಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೀಟು ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ "ವಿಶ್ವಮಾನವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ " ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

FDP-59 ಮತ್ತು FDP - 65 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

2018 ರ ಮೇ / ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ

ಎಸ್ .ಜೆ ( ಸರ್ಕಾರಿ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ

2018-19 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ

2018-19 ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸುವಾರು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಗದಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ

ಅಂಜುಮನ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ (JTS) ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಗುರುತು ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 -19ನೇ ಸಾಲಿನ Online Interactive Counselling ಮೂಲಕ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷ ದ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ದ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ (ITI) ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

FDP-59 ರಿಂದ 65 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಲೆಕ್ಖಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID Register ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ-1

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 04-08-18 ರಂದು ಬಿ‌ಇ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಶಿಪ್ ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

DRDO ನಲ್ಲಿ 494 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ -ಮುಂದುವರಿದ ಅಂತಿಮ ಮುಂದುವರಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸುತ್ತು

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಸೇವೆಗಳ ವಿತರಣೆ )ಅಧಿನಿಯಮ , ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬಿ‌ವಿ‌ವಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಉಗಾಂಡ ದೇಶದ 2 ನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭೇಟಿ

SCP/TSP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ DTE ನಾಮಿನಿ

2018ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ -ಅಂತಿಮ ಮುಂದುವರಿದ ಆಯ್ಕೆ ಸುತ್ತು

ರಕ್ಷಣಾದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು /ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಚ್‌ಐ‌ವಿ /ಲೆಪ್ರೆಸಿ ರೋಗಪೀಡಿತರಾದ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ / ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ BE/ME ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ರಕ್ಷಣಾ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು /ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅರ್ಜಿ

ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಇ -ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ/ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಪಖವಾಡ ಅಭಿಯಾನ

ಎಸ್.ಜೆ ( ಸರ್ಕಾರಿ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಬರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಕುರಿತು

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "42 ನೇ ಅಂತರ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ " ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು google format ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ Ragging ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸಿದ್ದಾಪುರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ --25-07-18 ರ 4 PM ಒಳಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ, UCs ,Audited statement ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ 1

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ /ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೋಧಕ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರ /ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

FDP-53 ರಿಂದ 55ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿ-1 ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕನ್ನಡ-1 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ ನಿಗಧಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು AICTE ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಮಿಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ನರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು google form

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು AICTE ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಮಿಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ನರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

DCET-2018 ನೋಂದಾಯಿತ C -15 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂತು ಹುಳು ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ರಾಜ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ /ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ " ಡಿ " ವರ್ಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಮೇ / ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ -ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ( ಸರ್ಕಾರಿ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿ 2017-18

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಸೊರಬ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

2018-19 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

2018-19 ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ( ಸರ್ಕಾರಿ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ) ,ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ .ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

FDP-48 ಮತ್ತು 50ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

2018 ರ ಮೇ / ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 02,04 ಮತ್ತು 06ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

2018-19 ನೇ ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ/ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

CDTP ಯೋಜನೆಯ 2009-10 ರಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವೆರಗೆ UC's,SOA ಮತ್ತು PARಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಎಸ್‌ಜೆ (ಸ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ- ಫೋಟೋಗಳು

HireMee Registration Link

CDTP, CCTEK, PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ / ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

PMKVY Link   https://goo.gl/forms/97gV3gY0d30hFSds2
CDTP Link     https://goo.gl/forms/FbjbUSCz5VxxSO473
CCTEK Link    https://goo.gl/forms/CCIvr963jgYStaTk1