ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ English

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯು 82 ಸರ್ಕಾರಿ, 44 ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು 170 ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು, 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 6 ಜೂನಿಯರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

DTE Studio Channel

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ 2018-19new

HireMee Registration Link

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ


cmks1

e e gi sh e

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು(ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ) ,ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್ .ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

FDP-48 ಮತ್ತು 50ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ

2018 ರ ಮೇ / ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 02,04 ಮತ್ತು 06ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

2018-19 ನೇ ಕಛೇರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಗದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ/ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

CDTP ಯೋಜನೆಯ 2009-10 ರಿಂದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನವೆರಗೆ UC's,SOA ಮತ್ತು PARಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್.ವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಹಾಸನ ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು/ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು/ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಅತ್ಯಂತ ಜರೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೊರ್ಸ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ

ಪ್ರಥಮ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ/ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

ಎಸ್‌ಜೆ (ಸರ್ಕಾರಿ )ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

FDP-35,43,45 ಮತ್ತು 46 ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ

2018 ರ ಮೇ / ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ಸಭೆಯ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

NSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಯೂತ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆನ್ -ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

2018ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರು ITC-2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ/ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

ಅನುಚ್ಛೇದ 371ಜೆ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಮೇ / ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪ್ರವೇಶ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪ್ರವೇಶ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ತರಗತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2018 ಜುಲೈ-ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2018-19 -3, 4 ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ 5 ನೇ ಸುತ್ತು

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ITI ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 2018-19

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ/ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು

CIPET ಮೈಸೂರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಷಯಾಧಿಸೂಚನೆ

2018 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

C -03 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ದ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿಂದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ 05-07-2018

ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ AICTE ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯವರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

01-04-2006 ರಂದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮರಣ ಉಪದಾನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತರಗತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ FDP-38 and 40 ಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ/ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ Recipient ID Register ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ರ್ಕುತ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಜೆ‌ಟಿ‌ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮಾಹೆವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭತ್ಯೆ RBI ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

PMKVY ಯನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ITI ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

Second Round Seat Selection schedule for Diploma Admission 2018-19

April -June 2018 e-News letter

NITTTR, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ-18 ರ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕ

ಬಿ‌ವಿ‌ವಿ‌ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಎಲ್ಲಾ ಪಿ‌ಡಿ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಆಯವ್ಯಯ ತುರ್ತು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಾವುಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಎರಡನೇ ವರ್ಷ/3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ITI 2018-19 ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

SJP ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ

ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಎಸ್‌ಜೆ (ಸ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ- ಫೋಟೋಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ , ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ FDP-31 and 33

ಎರಡನೇ ವರ್ಷ/3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಶ್ರೀ ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಅಂಜುಮನ್-ಎ -ಇಸ್ಲಾಂ ,ಕೆ‌ಸಿ‌ಟಿ, ಟಿಪ್ಪು ಶಾಹಿದ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪರಿಶ್ರ್ಕುತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ HRMS ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಟವಾಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ 2018 ರಿಂದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

HK ಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು /ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದವನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೇತನ/ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

JSSPD ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಾಮಿನಿ ನಿಯೋಜನೆ

2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

PFMS ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

22 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಾಚನ ದಿನ ಮತ್ತು ಮಾಸ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ 168ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಲಹೆ/ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ITI ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

JSSPD ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿ

NITTTR ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು

Draft seat matrix for Diploma Admissions-2

Draft seat matrix for Diploma Admissions-1

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಮಿತಿಯು ಭೇಟಿ ನೀಡುವೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ NSS ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಅನುದಾನಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಸಹಾಯನುದಾನವನ್ನು "ECS" ಅಳವಡಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಾಮಿನಿ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ನಾಪನ

ITI ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

Mock Admission Video Conference meeting on 13-06-18

2018 ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ KEA ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ನಾಪನ 2

2018 ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ KEA ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ನಾಪನ 1

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು Surrender ಸೀಟುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರ್ಸ್ ವಾರು ಇಂಟೆಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ 2018-19 ರ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಸೀಟು ಆಯ್ಕೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2018 ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ KEA ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಾಮಿನಿ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ನಾಪನ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 09-06-18

CET -2018 ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ -ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ಣಾಪನ

2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ಕೆ ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ DTE ನಾಮಿನಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

CET -2018 ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 07-06-18

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಡಳಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಆಹ್ವಾನ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 06-06-18

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 2017-18 ವರೆಗಿನ UC,SOA,PPR ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರುರೂ ನೆನಪೋಲೆ

2018 ರ ಮೇ/ಜೂನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 05-06-18

CET -2018 ರ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 04-06-18

07-06-18 ಹೈ-ಕ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

SJP,ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

07-06-2018 ರಂದು HK ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 02-06-18

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 01-06-18

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು - 31-05-18

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 30-05-18

GEC, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 29-05-18

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ(ಸಂಜೆ ) ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ,ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

28-05-2018 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿ: 09-06-2018 ಕ್ಕೆ ಮರು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 26-05-18

M 404-Machine Design & Drawing ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಕುರಿತು

JTS ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 25-05-18

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28-05-2018 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪರಿಷ್ರ್ಕತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 24-05-18

SC/ST ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2017-18 ಸಾಲಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯತಿ ಬಗ್ಗೆ

HRMS ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಮೋಷನ್/ಡಿಮೋಷನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 23-05-18

ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳು ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ,UCs statement ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಅತಿ ಜರೂರು

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಗೋಮಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಭರತೆೇಶ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಿಗೆ ಮತೀಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲುಯೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು- 22-05-18

GFTI, ಹೆಸರಘಟ್ಟ,ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣ ಪತ್ರ

ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

Medical Electronics 15EC63A ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕುರಿತು

Principals of Government and Aided Polytechnics identified for document verification are hereby informed to collect the Diploma Admission Application fees (Rs 100 - General Category & Rs. 50 for SC/ST/Cat-1) from candidates today. A separate circular will be issued soon.

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳ ಪ್ರಥಮ ಸಂಜೆ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ (ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ) ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಖಾಸಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾಧಿಸೂಚನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

BE ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ‌ಸಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ-2018 ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ರಜಾ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Submission of UC,SOA,PPR and photographs for grants released upto 2017-18 under the centrally scheme-Most Urgent

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಿತಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ವಿವರ HRMS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -ನೆನಪೋಲೆ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಗ್ಗ

ED/098/TPE/2018 ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕದ ಡಿ‌ಡಿ ಯನ್ನು SBI ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2203-00-105-0-01-034 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಿಕೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ರಿಜ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ

2018 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ E &C ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ/ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ Email ವಿಳಾಸ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ /ಮುಂಬಡ್ತಿ -ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವೃಂದ

ಹಿಂಬಡ್ತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ -ಎ ವೃಂದ

Feed back on ON-Line Interactive classes from students and staff

Link to send feedback on On-Line Interactive classes

Quotations invited for CISCO - C892FSP-K9 Gigabit Ethernet security router with SFP

HireMee Registration ಕೊಂಡಿ

CDTP, CCTEK, PMKVY ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ / ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

PMKVY Link   https://goo.gl/forms/97gV3gY0d30hFSds2
CDTP Link     https://goo.gl/forms/FbjbUSCz5VxxSO473
CCTEK Link    https://goo.gl/forms/CCIvr963jgYStaTk1

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ-ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು

Link to send information on Department vehicals